Professionele gecijferdheid

(Aanstaande) leraren basisonderwijs gebruiken vakkennis in hun onderwijs. Deze vakkennis voor rekenen-wiskunde wordt aangeduid als professionele gecijferdheid. De professionele gecijferdheid wordt in de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs getoetst middels de Wiscattoets en de landelijke kennisbasistoets. Het lectoraatsonderzoek hierbij richt zich op het verwerven van de professionele gecijferdheid en de relatie tussen professionele gecijferdheid en vakdidactische bekwaamheid.