Kwaliteit van taal, spel en denken

Jonge kinderen kunnen veel leren tijdens hun spel wanneer de professional op de juiste manier met hen in interactie is. Het inzetten van interactievaardigheden om taal, spel en denken van jonge kinderen te stimuleren, is echter geen gemakkelijke opgave. In dit project wordt onderzocht hoe professionals in de kinderopvang beter ondersteund kunnen worden in hun professionalisering op dit gebied.

Dit onderzoek is een samenwerking van het Kohnstamm Instituut, de Marnix Academie, Taaldenkgesprekken.nu en Hogeschool IPABO. Het onderzoek bouwt onder andere voort op de opbrengsten van het project Taal in Spel.