Stimuleren van pedagogische continuïteit tussen voor- en vroegschool om kansen van doelgroepkinderen te vergroten

Looptijd Start mei 2024

Samen werken aan positieve relaties met jonge kinderen: Stimuleren van pedagogische continuïteit tussen voor- en vroegschool om kansen van doelgroepkinderen te vergroten.

Een positieve relatie tussen professional en kind is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen, vooral voor kansarme kinderen. Toch hebben professionals soms moeite om een positieve relatie met een kind op te bouwen. Playing-2-gether, een methodiek waarin professionals met kinderen
meespelen, ondersteunt daarin. In dit onderzoek maken professionals zich deze methodiek eigen in een innovatieve, gemengde professionele leergemeenschap van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Het onderzoek richt zich op de vraag of een nieuwe, praktijkgerichte variant van de interventie effectief is in het creëren van positieve relaties met kinderen en een versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en basisschool.