Dr. Annerieke Boland

Lector Jonge Kind

Annerieke Boland promoveerde, na haar studie Nederlands en Algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, op een onderzoek naar spontane taalverwerving van jonge kinderen. Sinds 2005 is ze als docent werkzaam aan Hogeschool IPABO en ze werkt daar sinds 2014 als lector Jonge kind. Samen met collega’s en professionals uit het veld doet ze onderzoek naar spelend leren van kinderen tussen 2 en 8 jaar in de kinderopvang en het onderwijs aan kinderen.

Daarnaast is ze opleider op het gebied van jonge kind-onderwijs voor (aankomende) leerkrachten en pedagogisch educatief medewerkers. Ze geeft regelmatig lezingen of workshops voor het veld. In haar werk ligt sterk de nadruk op de (to)taalontwikkeling van kinderen en op de interactievaardigheden van de professional binnen de context van spel.