Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training

In april zijn een aantal pabo’s binnen Radiant (zichtlijn 1) van start gegaan met het door NRO gefinancierde project ‘Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training’. Iselinge Hogeschool, de Marnix Academie, Hogeschool IPABO en Thomas More Hogeschool gaan samen met het Welten-instituut drie jaar lang onderzoek doen naar wat nu succesfactoren zijn als het gaat om het vormgeven en faciliteren van netwerkleren op pabo’s.

Doel is de betrokkenheid van studenten te vergroten en er daarmee voor te zorgen dat studenten zich op hun plek voelen, zich eigenaar voelen van hun studieloopbaan en met meer succes hun studie doorlopen. Resultaten en opbrengsten van het onderzoek kunnen gevolgd worden via de website van Radiant.