Verlenging lectorenplatform W&T en kunsteducatie toegekend tot 2022

In november 2019 is de verlengingsaanvraag van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie toegekend door regieorgaan SIA . Het lectoraat W&T van hogeschool IPABO is onderdeel van het lectorenplatform.