Taalgericht wetenschap en technologie-onderwijs op de PABO: impact van professionalisering voor pabo-opleiders.

Gijsel, M., Hotze, A., Vervoort, M., Peters, S., Post, A. (2019). Taalgericht wetenschap en technologie-onderwijs op de PABO: impact van professionalisering voor pabo-opleiders. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40 (3), 207-221.

In dit onderzoeksartikel staat de professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien van de verbinding tussen onderwijs in wetenschap en technologie (W&T) en taalonderwijs centraal. Om pabo-opleiders te ondersteunen bij hun taak om studenten te onderwijzen in taalgericht W&T-onderwijs is een blended professionaliseringstraject ontwikkeld. Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken wat het effect is van de professionalisering.