ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda

Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie presenteerde op het congres in mei 2019 de onderzoeksagenda.