Lectorale rede. Wetenschap en technologie in het basisonderwijs.

Hotze, A. (2018). Lectorale rede. Wetenschap en technologie in het basisonderwijs.

In de rede wordt ingegaan op de vraag waarom het zo moeilijk is om Wetenschap en technologie (W&T) in het curriculum van de basisschool te verankeren en wat ervoor nodig is om dit te laten slagen. Hierbij wordt uiteen gezet wat het domein W&T inhoudt, wat er de afgelopen jaren gebeurd is om het te implementeren en wat hiervan de opbrengsten zijn. Daarna wordt beschreven hoe W&T er in de klas uitziet, de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en de rol van de leerkracht hierin. Hierin worden dilemma’s benoemd waar de leerkracht voor staat en handreikingen gedaan voor oplossingen. Vervolgens wordt beschreven welke rol het lectoraat speelt en kan spelen bij het vormgeven van goed W&T-onderwijs. Hierbij wordt uiteen gezet wat het domein W&T inhoudt, wat er de afgelopen jaren gebeurd is om het te implementeren en wat hiervan de opbrengsten zijn. Daarna wordt beschreven hoe W&T er in de klas uitziet, de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en de rol van de leerkracht hierin. Hierin worden dilemma’s benoemd waar de leerkracht voor staat en handreikingen gedaan voor oplossingen. Vervolgens wordt beschreven welke rol het lectoraat speelt en kan spelen bij het vormgeven van goed W&T-onderwijs.