Ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering voor pabo-opleiders taal en W&T.

Hotze, A., Gijsel, M., Vervoort, M., Peters, S., Post, A. & Louman, E. (2018). Ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering voor pabo-opleiders taal en W&T. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39 (4), 79-88.

Om aankomende leerkrachten op te leiden om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven, is een interdisciplinair professionaliseringstraject voor pabo-opleiders taal en W&T ontwikkeld in de vorm van blended leren. In dit artikel beschrijven we het ontwerp hiervan en de ervaringen ermee in de praktijk.