Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie.

Hotze, A., & Keijzer, R. (2017). Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie. Volgens Bartjens-ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 41-51.

Aangezien leerkrachten hebben aangeven dat ze niet goed weten hoe ze rekenen-wiskunde en W&T kunnen combineren heeft het lectoraat W&T samen met het lectoraat rekenen-wiskunde gepoogd om vanuit kenmerken van zowel rekenen-wiskunde als W&T, raakvlakken van beide gebieden te definiëren. Deze raakvlakken kunnen vervolgens een startpunt zijn om samen met leerkrachten onderwijs te ontwerpen.