Excellente kinderen, begeleiding en uitdaging geven binnen de eigen groep.

Hotze, A., Louman, E., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2016). Excellente kinderen, begeleiding en uitdaging geven binnen de eigen groep. Zorg Primair, 04.2016 6-10.

In dit artikel wordt beschreven hoe de zogenaamde uitdager van de maand ‘maak je eigen vlieger’ op twee verschillende scholen wordt ingezet. Het laat zien hoe excellente leerlingen in de eigen groep begeleid en uitgedaagd kunnen worden en dat ontwerpend leren zeer geschikt is om hogere orde denkvaardigheden te stimuleren. Daarnaast wordt beschreven hoe de hele groep bij het project betrokken is.