Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden: een uitdaging voor de hele groep.

Hotze, A., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2015). Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden: een uitdaging voor de hele groep. Volgens Bartjens, 24(5) 28-30.

In dit artikel laten de auteurs zien hoe sterke rekenaars, begeleid door hun eigen leerkracht, aan de slag gaan met het oplossen en ontwerpen van een geheimschrift. In de groepsactiviteit is de hele groep enthousiast en gemotiveerd bezig met het geheimschrift. Het artikel besteed aandacht aan het ontwerp en uitvoering van de opdracht en gaat tevens dieper in op welke wijze de leeropbrengst met behulp van een dergelijke opdracht wordt vergroot.