Taal in de W&T-les. Denken over W&T vraagt om een talige aanpak.

Louman, E., Hotze, A., Gijsel, M., Smit, J., Laar, M. van (2017). Taal in de W&T-les. Denken over W&T vraagt om een talige aanpak. JSW, 101(7), 32-35

In dit artikel beschrijven we de resultaten van het Taal en Techniek-project (TET-project). In het TET-project hebben leerkrachten en docent-onderzoekers gezamenlijk taalgerichte lessen ontworpen over drijven & zinken, geluid en balans op basis van de methode Maakkunde van NEMO. Door tijdens de voorbereiding van W&T-lessen expliciet aandacht te besteden aan de beoogde W&T-inzichten én de taal die daarvoor nodig is, kunnen leerkrachten zowel het denken van leerlingen als hun taalontwikkeling bevorderen. We gaan in op de stappen die je als leerkracht kunt zetten om taalgerichte W&T-lessen voor te bereiden. Ook laten we een voorbeeld zien aan de hand van het thema balans.

Louman_Hotze_Gijsel_Smit_Laar_Taal_in_de_Wetenschap_en_Technologie_les