De houding van studenten ten aanzien van Wetenschap en technologie op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Schrumpf, J., Hotze, A., Keijzer, R. (2019). De houding van studenten ten aanzien van Wetenschap en technologie op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(2), 101-115.

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de houding van studenten ten aanzien van Wetenschap en Technologie (W&T) op een Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs. Met behulp van de zogenaamde DAS lijst (dimensions of attitude toward science) is gekeken naar de houding ten aanzien van W&T van verschillende groepen studenten van Hogeschool IPABO. We zien dat ouderejaarsstudenten in vergelijking met jongerejaars het onderwijzen van W&T relevanter vinden, er meer plezier in beleven maar het ook moeilijker vinden. Ook blijken er significante verschillen te zijn tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Deze resultaten bieden inzicht in hoe het onderwijs in W&T in de lerarenopleiding basisonderwijs versterkt kan worden.

Schrumpf, J, Hotze, A en Keijzer, R. De houding van studenten ten aanzien van… (TVL-2019-40-2-02)