Kansengelijkheid en Onderwijs

In augustus 2021 heeft Monique Leijgraaf  een eerste webinar over Kansengelijkheid opgenomen waarin zij de impact van de leraar verkent.

In het vervolg op dit webinar, is een tweede webinar gegeven op 02 november 2021, waarin een aantal thema’s besproken worden die samenhangen met dit vraagstuk. Denk daarbij aan het kritisch bewustzijn van structurele ongelijkheid bij leraren; vragen rond eenzijdigheden in ons curriculum; en het waarderen en betrekken van de achtergrond van de leerlingen, hun ouders en studenten bij ons onderwijs.

Binnen het lectoraat Kansengelijkheid worden de volgende thema’s onderscheiden:

  1. Vergroten van het kritisch bewustzijn van structurele ongelijkheid bij lerarenopleiders en (aanstaand) leraren primair onderwijs;
  2. Kritisch denken over en werken met curriculum inhouden binnen het primair onderwijs en de lerarenopleiding (welke inhouden bieden we aan in ons [opleidings]onderwijs? welke perspectieven komen wel aan bod, maar welke ook niet?);
  3. Het bevorderen van critical literacy / kritische geletterdheid – een benadering die expliciet oog heeft voor de relatie tussen macht, taal en verhalen – bij (aanstaand) leraren en leerlingen primair onderwijs (hoe kunnen we leerlingen en studenten stimuleren aan de hand van kinder- en jeugdliteratuur de eigen identiteit, taal en de wereld om hen heen kritisch te bevragen);
  4. Het waarderen en betrekken van de wereld van leerlingen en studenten op het (opleidings)onderwijs;
  5. Kritisch op silencing (het onbenoemd laten en niet agenderen van zaken die voor de leerling of student belangrijk zijn) en micro-agressie (het bewust of onbewust negatief bejegenen van [groepen] leerlingen en studenten).

Voor leerkrachten en opleiders die wellicht mee zouden willen doen met onderzoek binnen één van deze thema’s, is onderstaande kennisclip gemaakt: