Kritisch naar curriculum inhouden

Wil (opleidings)onderwijs georiënteerd zijn op Social Justice, zal de (aanstaand) leerkracht of opleider zich er bewust van moeten zijn dat curriculum inhouden (al dan niet vastgelegd in bestaande methodes) sociaal geconstrueerd zijn en daarmee ook een reflectie zijn van de macht, de sociale context, de waarden en de perspectieven van de samenstellers van deze kennis (Banks, 1993; Susam, 2015).

Vanuit dat bewustzijn zal de leerkracht of opleider waar wenselijk ook andere, minder dominante perspectieven toevoegen aan de bestaande schoolse kennis (Leijgraaf, 2014). Op Social Justice georiënteerd (opleidings)onderwijs kan namelijk niet bestaan zonder een curriculum dat de disbalans in machtsrelaties die ook doorklinkt in de inhouden van ons (opleidings)onderwijs, poogt te herstellen, waarmee ook gemarginaliseerde (groepen) mensen in het curriculum tot hun recht komen (Picower, 2021).

Dit thema wordt in ieder geval onderzocht door en met vierdejaars studenten van Hogeschool IPABO die gekozen hebben voor het uitstroomprofiel ‘Diversiteit & Kritisch Burgerschap’.