Header image

Coachen in het onderwijs

Durf je te vertragen in het onderwijs? En een ander centraal te stellen in een gesprek? Zie je het ook als een uitdaging om collega-leerkrachten te prikkelen om een ander perspectief in te nemen? Heb jij oog voor het beroep van leraar? En zou je startende leraren dolgraag willen coachen?

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Volg de opleiding Coachen in het onderwijs. Coaching is namelijk een effectieve manier om de professionalisering van de (aanstaande) leraar te bevorderen. Misschien is het ook voor jou de manier om je verder te professionaliseren.

Iedere schooldag hebben leraren tal van keuzes te maken. Het leerkracht handelen vindt in het moment plaats, je hebt niet altijd de gelegenheid daar uitgebreid over na te denken. Het is daarom goed daarop te reflecteren.

Elke startende leerkracht heeft zijn eigen uitdagingen. Sommige uitdagingen zorgen voor twijfel, doen pijn of geven een gevoel van onmacht. Het is goed om daar aandacht voor te hebben middels coaching. Het coachen van startende leraren kan zorgen voor een plezierige start van hun loopbaan, minder uitval en meer effectiviteit van het lesgeven.

In de opleiding Coachen in het onderwijs bieden we je de gelegenheid je te ontwikkelen als coach of jouw eigen coachingsvaardigheden te versterken. Hierin staat praktijkinbreng centraal. De opdrachten zijn praktijkgericht.

Doelen
Doelen

Je leert …..
– Afstemmen op de kandidaat / coachee
– Een coachtraject vorm en inhoud geven
– Effectieve gespreksvoering
– Vraagarticulatie stimuleren
– Ontwikkelingsgerichte feedback geven
– Coachen een plek geven in beleid
– Zicht krijgen op veranderingen in schoolsituaties

Aan het einde van deze eenjarige opleiding kun je effectieve ontwikkelingsgesprekken voeren met zij-instromers en startende leraren, hen coachen binnen hun rol in de school en beleid schrijven op coaching binnen de school of het bestuur.

Deze post HBO nascholing wordt, met de praktijk als uitgangspunt, actief en interactief vormgegeven. Ook reflectie op taak, rol en positie wordt met grote regelmaat toegepast.

Doelgroep
Doelgroep

Ervaren leerkrachten die startende leerkrachten willen coachen.

Omvang
Omvang

De opleiding ‘Coachen in het onderwijs’ bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten van 2,5 uur, maandelijks. Tussen deze bijeenkomsten zijn er 9 bijeenkomsten intervisie, waarvan 2 bijeenkomsten begeleid.

Investering
Investering

De kosten bedragen € 2.240. De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en certificaat. De prijs is exclusief de aan te schaffen literatuur.

Toelatingseisen
Toelatingseisen

Je hebt enige jaren ervaring als leerkracht en ambieert om startende leerkrachten te coachen.

Certificering
Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat ‘Coachen in het Onderwijs’.

Periode
Periode

De opleiding start in september 2024.
De bijeenkomsten zijn op de onderstaande dinsdagen van 14.00 uur tot 16.30 uur:
1. 17 september 2024
2. 8 oktober 2024
3. 12 november 2024
4. 14 januari 2025
5. 4 februari 2025
6. 4 maart 2025
7. 1 april 2025
8. 22 april 2025
9. 20 mei 2025
10. 17 juni 2025

Aanmelden online voorlichting 29 mei 16 tot 17 uur.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Assessorentraining

Het is niet zo eenvoudig om in korte tijd tijdens het geschiktheids- en/of bekwaamheidsonderzoek te beoordelen of een zij-instromer geschikt is voor het zij-instroomtraject van maximaal 2 jaar, dan wel startbekwaam is om als bevoegd docent verder te werken.

Na het behalen van de assessorentraining ben je kundig om tot een goede beoordeling te komen.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
M. van der Zee Studieadviseur
Visit profile page of M van der Zee

In de basistraining komen de vaardigheden en gedrag aan de orde dat van assessoren wordt verwacht en dat is vastgelegd in het landelijk assessorenprofiel. De thema’s in de training zijn: kernvragen formuleren op basis van verschillende bronnen, de vragen tijdens een criteriumgericht interview gestructureerd uitvragen met gebruik van verschillende gesprekstechnieken zoals de STARRT- methodiek en werken met de assessmentdriehoek. Aan de hand van de beoordelingsstandaard oefen je samen met je mede-assessoren om de beoordeling te verantwoorden en te beargumenteren. In de rapportage wordt het actuele denk- en handelingsniveau van de zij-instromer vastgelegd en de ontwikkelstappen aangegeven.

In de training wordt op basis van de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen de verschillende vaardigheden die nodig zijn om tot een verantwoorde en transparante beoordeling te komen, getraind.  Alle stappen en de onderdelen van het geschiktheids- of bekwaamheidsonderzoek  worden in de training door de assessoren zelf doorlopen. Naast het werken met actueel zijinstroommateriaal werkt de assessor ook met en aan zijn eigen assessorenportfolio. Dit doen we opdat de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk geoefend kan worden, maar ook om de opgedane eigen scholing, assessment ervaring en assessorenkwaliteit vast te leggen.

Tussen de trainingsdagdelen 3 en 4 kunnen de assessoren bepaalde beoordelingsvaardigheden in de praktijk oefenen en uitvoeren.

Doelen
Doelen

Doel van de assessorentraining zijinstroom in beroep PO:
* De kwaliteit van de assessoren tijdens het geschiktheids- of bekwaamheidsonderzoek verhogen en op het niveau van het landelijk assessorenprofiel brengen;
* Daarmee recht doen aan zij-instromers tijdens het geschiktheids- of bekwaamheidsonderzoek : door eruit te halen wat erin zit;
* Kwaliteit van de beoordeling (zowel mondeling als schriftelijk) verhogen, zodat de beoordeling transparant en beargumenteerd is;
* Kwaliteit van de assessoren inzichtelijk maken en borgen voor de direct betrokkenen (zij-instromer, opleiding, werkgever, scholenveld) en aan derden (inspectie, examencommissie, accreditatie).

Doelgroep
Doelgroep

Ervaren leerkrachten die assessments willen afnemen bij zijinstromers

Omvang
Omvang

4 bijeenkomsten en het afnemen van twee geschiktheidsassessments

Investering
Investering

Zonder kosten, het afnemen van twee geschiktheidsassessments is eveneens zonder kosten.

Toelatingseisen
Toelatingseisen

Je wil als werkveldassessor geschiktheidsassessments afnemen.

Certificering
Certificering

Bij 100% deelname ontvangt de deelnemers een certificaat Basisassessor.

Periode
Periode

De assessorentraining Zijinstroom in Beroep neemt een half jaar in beslag. Na dagdeel 3 gaan de deelnemers de assessorenvaardigheden in de praktijk brengen door deel te nemen aan een geschikheidsonderzoek. Een keer als observator en een keer als mede-assessor. De dagdelen: 16.00 uur tot 19.30 uur (om 17.30 uur wordt er een maaltijd verzorgd).

Dagdeel 1: woensdag 16 oktober 2024

Dagdeel 2: woensdag 13 november 2024

Dagdeel 3: woensdag 4 december 2024

Assessmentperiode (afnemen van 2 assessments) in december 2024 / januari 2025

Dagdeel 4: woensdag 5 februari 2025

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Verdiepingscursus opleiders rekenen-wiskunde

Ben jij opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs? Heb je behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs? Dan is de Verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde wat voor jou.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Binnen deze cursus krijg je de mogelijkheid om te groeien in je beroep onder leiding van expertcollega’s. De cursus biedt zicht op reken-wiskundedidactiek in de basisschool en op de opleiding, legt de link tussen beide en stelt de opleidingspraktijk centraal. De afronding van de cursus bestaat uit een praktijkonderzoek dat je op de eigen opleiding uitvoert.

Inhoud en opzet

In het eerste cursusjaar wordt in de bijeenkomsten afwisselend het perspectief van de basisschool en dat van de lerarenopleiding gekozen en worden deze perspectieven met elkaar verbonden. In de bijeenkomsten komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

 • theorie reken-wiskundeonderwijs
 • verschillende visies op reken-wiskundeonderwijs
 • professionele gecijferdheid
 • historie reken-wiskundeonderwijs in Nederland en internationaal
 • ontwikkelen wiskundige attitude
 • doelen voor rekenen-wiskunde
 • reken-wiskundemethodes voor de basisschool
 • opleidingsmateriaal rekenen-wiskunde voor de lerarenopleiding
 • leerlijnen rekenen-wiskunde
 • hogere orde vaardigheden in het reken-wiskundeonderwijs
 • toetsen van rekenen-wiskunde
 • differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs

We sluiten het eerste cursusjaar af met een symposium waar cursisten de opbrengst van hun werk binnen de cursus presenteren.

In het tweede cursusjaar verrichten cursisten een praktijkonderzoek binnen de eigen opleiding. Vanuit de cursus wordt dit praktijkonderzoek begeleid. Cursusbijeenkomsten vormen begeleidingsmomenten en bieden gelegenheid om ervaringen binnen het praktijkonderzoek uit te wisselen.

omvang
omvang
 • cursusdata in het eerste jaar: vanaf september 2024
 • contacttijd: 10 studiedagen (10.00-16.00, inclusief lunch), 5 in studiejaar 2024-2025, 5 in studiejaar 2025-2026
 • studielast: 160 uur
 • per jaar: 5 x 6 uur = 30 uur contacttijd en 5 x 10 uur = 50 uur zelfstudie
investering
investering

€ 2.295,-

certificering
certificering

De cursist sluit de cursus af met een presentatie van het praktijkonderzoek.

Startdatum
Startdatum

20-09-2024

22-11-2024

17-01-2025

28-03-2025

13-06-2025

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Schrijven met de hand: studies wijzen uit dat het bevorderlijk is voor letterherkenning, lezen en het schrijven van teksten. Daarom is het van essentieel belang om in alle groepen van de basisschool aandacht te besteden aan het vak handschriftonderwijs. Ook bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en bij studenten is schrijven met de hand goed voor het geheugen en de omgang met taal en andere vakken. Handschriftonderwijs gaat dan ook niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letters, gebruik van materialen en cultuur.

Als lerarenopleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) verzorg je de kennis- en vaardighedenmodules op een pabo. Je krijgt inzicht in het vakdidactisch model en besteedt aandacht aan de communicatieve, intern-reflectieve en expressieve-esthetische functie.

Meer over de opleiding Specialist Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Vakken

 • Didactiek/ theorie
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van schrijfmethodes en typemethodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn
 • Geschiedenis van het schrift

Doelen
Doelen

De opleiding is ingedeeld in kennis- en vaardighedenmodules, waarbij je het geleerde direct in de praktijk toepast.

 • Je werkt aan je eigen vaardigheden. Het niveau moet uitstijgen boven het niveau van de pabostudent.
 • Je doceert de theorie en didactiek van het vak handschriftonderwijs op een pabo en bent in staat studenten te begeleiden bij hun eigen vaardigheid.
 • Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Je zorgt zelf voor een werkplek waar je in alle bouwen een les verzorgt, kinderen begeleidt en observaties doet. Op grond van de opgedane theoretische en praktische kennis ontwikkel je een visie.
Doelgroep
Doelgroep

Opleiders aan een lerarenopleiding die handschriftonderwijs (gaan) verzorgen en niet in het bezit zijn van de MO-akte schrijven of de post-hbo-opleiding Schrijven met Pen en Toets niet hebben afgerond.

Omvang
Omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen: van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je toch een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten. Daarnaast wordt er half december en begin maart een fysieke bijeenkomst georganiseerd.

Je volgt wekelijks online bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-19.00. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 644 SBU, maar is afhankelijk van jouw beginsituatie en het niveau van jouw eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigen vaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

Investering
Investering

De kosten per cursist zijn € 3.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 250,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen
 • Je bent in het bezit van een hbo-bachelordiploma
 • Je werkt op een lerarenopleiding
 • Je werkt in het basis-, voortgezet of beroepsonderwijs
 • Je kunt aantonen dat jouw kennis en kunde voldoen aan één van bovengenoemde eisen.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
Certificering
Certificering

Elke module wordt afgesloten met een toets, zowel voor de theorie als voor de vaardigheden. De toetsing vindt op verschillende manieren plaats. Denk hierbij aan een presentatie, tonen van vaardigheden, een professioneel gesprek, een verslag inleveren, enz.

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Aanmelden online voorlichting 29 mei, 16.00 - 17.00 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter. Wil jij jouw kennis en vaardigheden over handschriftonderwijs verdiepen? Ben je geïnteresseerd in de manier waarop je kinderen een leesbaar handschrift kunt aanleren? Dan is deze boeiende opleiding iets voor jou.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor betere schoolresultaten behalen. Toch kampt een groeiend aantal kinderen met schrijfproblemen. Hun handschrift is niet leesbaar of ze klagen over een zere arm, hand of nek, vanwege een verkeerde houding. Breek jij in de digitale maatschappij een lans voor schrijven met de hand?

Handschriftonderwijs gaat niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van verschillende soorten letters en gebruik van materialen. Als specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) begeleid je collega’s binnen jouw school. Je adviseert hen over de omgang met schrijfproblemen bij leerlingen. Je laat ze zien hoe ze meer variatie kunnen aanbrengen in verantwoorde schrijflessen. Aan de hand van het didactisch model deel je jouw kennis over proces, vorm en materiaal en hoe deze elkaar beïnvloeden.

Meer over Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie

Vakken

De volgende vakken zullen aan bod komen tijdens deze opleiding:

 • Didactiek/theorie
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van schrijfmethodes en typemethodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn

Doelen
Doelen

Algemene einddoelstelling van de opleiding is het opleiden tot schrijfspecialist in het onderwijs.

Daarbij richten we ons op het verwerven van:

 1. Vaardigheden
 2. Kennis
 3. Visie

Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Je zorgt zelf voo reen werkplek waar je in alle bouwen een les verzorgt, kinderen begeleidt en observaties doet. Op grond van de opgedane kennis ontwikkel je een visie.

Na deze opleiding ben je in staat om goed handschriftonderwijs te verzorgen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarnaast kun je zelfstandig en in samenwerking met andere disciplines adequate schrijfhulp bieden.

Doelgroep
Doelgroep
 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met het vak en het belang inzien van een leesbaar handschrift.
 • Docenten voortgezet en beroepsonderwijs die de noodzaak inzien van het verbeteren van de handschriften van de leerlingen, zodat deze niet ten onrechte onvoldoendes krijgen omdat het handschrift niet leesbaar is.
Omvang
Omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen, van Groningen tot Limburg en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten. Daarnaast wordt er half december en begin maart een fysieke bijeenkomst georganiseerd.

Je volgt wekelijks online bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-19.00. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 420 uur, maar is afhankelijk van de beginsituatie van de cursist en het niveau van de eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigenvaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

Investering
Investering

De kosten per cursist bedragen € 2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen
 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
Certificering
Certificering

Elke module wordt afgesloten met een toets, zowel voor de theorie als voor de vaardigheden. De toetsing vindt op verschillende manieren plaats. denk hierbij aan een presentatie, tonen van vaardigheden, een professioneel gesprek, een verslag inleveren, enz,

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo-diploma Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie.

Aanmelden online voorlichting 29 mei, 16 - 17 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Leesspecialist

Image about: incompany
Image about: maatwerk

Wil jij actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs op jouw eigen school? Ontwikkel je dan vakinhoudelijk als leesspecialist bij deze opleiding.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek verdiep je je in allerlei aspecten rondom lezen en leesonderwijs en leg je de relatie met je eigen basisschool. Je leert hoe je een aansprekend leesaanbod ontwikkelt en kinderen stimuleert in beter lezen met plezier.

Deze opleiding bestaat uit drie modules en een keuzemodule.

 • Module 1: The Simple View of Reading en The Complex View of Reading in de praktijk
 • Module 2: De doorlopende leeslijn
 • Module 3: Leesplezier als cruciale factor in het leesonderwijs
 • Keuzemodule

De modules zijn eventueel los van elkaar te volgen. Bij incompany gaan we graag in gesprek om de inhoud zoveel mogelijk af te stemmen op de vraagstukken en behoeften van de scholen en deelnemers.

DSoelen
DSoelen

Gedurende de opleiding werk je aan een portfolio, waarin je de koppeling van de gevolgde modules naar je basisschool maakt.

Doelgroep
Doelgroep

Leerkrachten die werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en zich willen ontwikkelen tot vakinhoudelijk coördinator.

Omvang
Omvang

De opleiding duurt 10 maanden en omvat 3 modules van 4 bijeenkomsten van 3 uur en heeft een totale studiebelasting van 224 uur.

De keuzemodule heeft een totale studiebelasting van 84 uur.

Investering
Investering
 • De kosten bedragen € 1.990,- per deelnemer.
 • De kosten voor de keuzemodule bedragen € 695,- per deelnemer.
Certificering
Certificering

Wanneer je de opleiding (bestaande uit de modules 1,2,3) succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Leesspecialist.

Periode
Periode

Bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagen van 15.00-18.00.

 

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Vakspecialist Muziek

Image about: incompany
Image about: modulair

Heb jij affiniteit met muziek en wil je voor dit vak een centrale rol spelen in je eigen basisschool? Wil je bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school? Met de opleiding Vakspecialist Muziek bereik je direct zichtbaar resultaat voor jou en je school.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Op steeds meer scholen wordt het belang van muziek erkend. Vanuit het ministerie OCW wordt ‘Méér Muziek in de Klas’ een bijzonder warm hart toegedragen en wordt extra geld ter beschikking gesteld. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is het werken aan deskundigheidsbevordering van de leraren. Om dit op duurzame wijze te doen is de vakspecialist, verbonden aan een basisschool, een prachtige invulling.

Denk bijvoorbeeld aan de rol van een breed inzetbare vakspecialist muziek die bijzondere taken kan verrichten, kartrekker is voor muzikale activiteiten en misschien wel een schoolkoor of schoolorkest op kan zetten. In het kader van het programma ‘Méér Muziek in de Klas’ is het ook mogelijk om contacten te leggen met een muziekschool of een centrum voor de kunsten, om samen tot mooie muziekprojecten te komen.

Achtergrond

Deze opleiding is ontwikkeld door pabo’s en conservatoria en is in de afgelopen jaren op meerdere plaatsen in ons land succesvol uitgevoerd. Ook heeft de opleiding inmiddels haar waarde voor de praktijk van het basisonderwijs bewezen.

Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in leer- en ontwikkelingslijnen voor het vak muziek op de basisschool. Daarnaast organiseer je schoolconcerten op school, studeer je een musical in en/of geef je tijdens bijzondere projecten leiding aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel gelegenheid voor presentaties, waarin zingen, spelen en leiding geven aan musiceren centraal staan. Ook worden er basale muziektheorielessen gegeven en vindt er instrumentaal samenspel plaats. We bieden de mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in het begeleiden op gitaar of op toetsen. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn onder meer slagtechniek (leiding geven); het maken van liedjes; gebruik maken van een muzieknotatieprogramma op de computer; en het inzetten van een muziekinstrument in de lessen.

Doelen
Doelen

De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek voor het muziekonderwijs op de pabo.

Je maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel je eigen leerroute, aansluitend bij je niveau en bij jouw praktijksituatie.

Naast de cursusbijeenkomsten investeer je tijd in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, overleg met teamleden, enzovoort.

Doelgroep
Doelgroep

Leraren basisonderwijs die graag na de pabo extra scholing op muzikaal gebied willen, affiniteit hebben met kunst en cultuur en de rol van muziekvakspecialist in hun basisschool willen vervullen. Verwacht wordt dat je (basaal) kunt noten lezen en een instrument bespeelt. Dat mag ook je stem zijn.

Omvang
Omvang

Richtlijn: 15 bijeenkomsten van 3 uur. De studie heeft een totale studiebelasting van 224 uur.

Investering
Investering

De kosten bedragen € 2.295,-

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma; en exclusief aan te schaffen literatuur.

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk: sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden voor compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Certificering
Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Vakspecialist muziek.

Periode
Periode

Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15.00- 18.00.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur

"*" geeft vereiste velden aan

Name*
Interesses
Header image

Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Iedereen weet wel dat meeste kinderen graag bewegen en spelen. Maar hoe houd je die motivatie vast in het gymlokaal en daarbuiten? Tijdens de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs leer je daar alles over. Ben jij straks die vakspecialist die ook het wat minder sportieve kind plezier in bewegen geeft?

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Hoe betrek je alle kinderen – de energieke, maar ook de timide kinderen – bij gymlessen? Hoe creëer je bewegingssituaties die kinderen stimuleren en prikkelen. Hoe laat je kinderen samen spelen? In drie blokken leer je hoe je de kracht van bewegen en spelen op de basisschool optimaal kunt benutten.

De opleiding bestaat uit drie blokken:

 • Blok 1: Aanbieden van activiteiten
 • Blok 2: Begeleiding en leerhulp
 • Blok 3: Maatwerk en visie
Doelen
Doelen

Bewegingssituaties en -lessen inrichten waarbij de motivatie van kinderen tijdens bewegingsonderwijs wordt vastgehouden. Je leert verschillende organisatievormen te presenteren, zoals klassikaal, in groepen, vrij werken en buitenlessen. Het aanbod is veelzijdig en diepgaand.

Doelgroep
Doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs met affiniteit voor bewegingsonderwijs die opgeleid willen worden tot Vakspecialist Bewegingsonderwijs. De leraar heeft een behoorlijke eigen vaardigheid en motivatie voor het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs aan meerdere groepen op een school.

Omvang
Omvang

De totale opleiding omvat 3 blokken. Elk blok bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddag of woensdagavond.

Elk blok heeft een studiebelasting van 200 uur. Voor de stage is in totaal 140 uur studiebelasting (=70 lessen) gerekend. De totale studiebelasting is 600 uur.

Investering
Investering

De kosten per deelnemer bedragen € 1.045,- per blok. De totale opleiding voor Vakspecialist Bewegingsonderwijs omvat 3 blokken en kost in totaal € 3.135,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen

Een representatieve eigen vaardigheid en veel motivatie voor het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs zijn een aanbeveling voor het volgen van de opleiding.

Certificering
Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs.

Periode
Periode
 • Blok 1 en 2 starten in september 2024
 • Blok 3 start januari 2024 en in 2025

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Specialist Jonge Kind & VVE

Image about: incompany

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Dat weet jij als leraar in het primair onderwijs als geen ander. Maar hoe creëer je een rijke speelleeromgeving, waarin kinderen in de volle breedte worden uitgedaagd? Dat leer je op deze praktijkgerichte opleiding, waarbij je ook je eigen lessen systematisch onder de loep neemt.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

In opleiding komen onder andere de volgende aspecten aan bod:

 • spelontwikkeling en theorie over spel
 • spelbegeleiding en interactievaardigheden
 • beredeneerd spelaanbod waarin de brede ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt
 • doorgaande lijnen van peuters t/m groep 3 en samenwerking met ouders
 • bijdragen aan gelijke kansen

Je werkt zowel aan je eigen inhoudelijke deskundigheid en vaardigheid in de groep, als aan verbetering van het onderwijs in je school via praktijkonderzoek.

Veranderkunde is een geïntegreerd onderdeel van de opleiding waarbij je tools in handen krijgt om je collega’s te ondersteunen en veranderingen te implementeren.

De opleiding Jonge kind is een praktijkgerichte opleiding voor leraren in het primair onderwijs die dieper in willen gaan op de spelontwikkeling van jonge kinderen. Je leert hoe je een aanbod van betekenisvolle en speelse activiteiten creëert. Ook word je uitgedaagd je eigen onderwijspraktijk systematisch onder de loep te nemen. Hoe kunnen de kansen voor lerend spelen versterkt worden in de eigen groep, het onderbouwteam en het beleid van de school? Wat zijn de effecten van veranderingen op het gedrag van de kinderen in je groep? En hoe kun je collega’s betrekken bij de ontwikkeling van lerend spelen?

Werkwijze

Er worden verschillende werkwijzen ingezet:

 • praktijkopdrachten en literatuurstudie; onderzoeksvaardigheden; analyse van de eigen praktijk met onderbouwing vanuit theorie en visie; verbeteractiviteiten opstellen, uitvoeren en evalueren
 • De bijeenkomsten zijn onder leiding van IPABO-docenten en/of een docent van De Activiteit. In deze bijeenkomsten staat steeds een inhoudelijk thema centraal. Daarnaast is er ruimte voor de onderzoekscomponent van de opleiding. Twee bijeenkomsten gaan specifieker in op thema’s als organisatie- en veranderkunde.

Tijdens de opleiding werk je aan je eigen portfolio en een praktijkonderzoek in je eigen school. Hierop krijg je tussentijds feedback. Je rondt je onderzoek af met een presentatie voor de groep en een artikel.

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om het onderwijs aan jonge kinderen binnen de school verder vorm te geven vanuit de vier invalshoeken: inhoud, begeleiding, ontwikkeling en beleid. Hierbij ben je in staat steeds gebruik te maken van actuele theorie en eigen praktijkonderzoek vanuit het idee dat jonge kinderen met jouw hulp lerend spelen en leren spelen.

Doelen
Doelen

Een Specialist Jonge Kind heeft vier rollen. Hij of zij:

 • is inhoudelijk deskundig en vaardig in onderwijs aan het jonge kind
 • inspireert, verbindt, leidt en begeleidt collega’s van het onderbouwteam
 • ontwikkelt en verbetert systematisch en onderzoeksmatig onderwijs aan jonge kinderen
 • levert een bijdrage aan het schoolbeleid

We gaan uit van een holistische benadering van het kind, waarin de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang worden ondersteund. Welbevinden, betrokkenheid en kind-initiatief staan steeds centraal. Daarvoor is kennis nodig van de brede ontwikkeling, met bijzondere nadruk op de spelontwikkeling.

In deze opleiding vergroot je je vaardigheden om de ontwikkeling van kinderen te observeren en te registreren. Je ontwerpt en organiseert betekenisvol spelaanbod dat past bij de leerbehoeften van de kinderen in de groep. Je vormt een eigen visie en kunt die vertalen naar concreet handelen. Je bent in staat over die visie te communiceren en die vervolgens in te passen in het schoolbeleid. Je gaat systematisch werken aan verbeteractiviteiten via praktijkgericht onderzoek. Je inspireert collega’s en werkt samen verbeterprocessen uit. Hierbij worden inzichten uit de organisatie- en veranderkunde en het werken met een professionele leergemeenschap (plg) doelgericht ingezet.

Doelgroep
Doelgroep

Leraren (speciaal) basisonderwijs, die werkzaam zijn in de onderbouw, eventueel met de taak van onderbouwcoördinator of VVE-coördinator. De opleiding is ook interessant voor IB-ers en voor leraren in groep 3 die hun onderwijs meer willen vormgeven vanuit spel.

Omvang
Omvang

Richtlijn: 20 dagdelen van 3,5 uur in 1,5 jaar.  Daarnaast zijn er 4 onbegeleide intervisie-bijeenkomsten van 3 uur in leerteams.

De opleiding omvat 400 uur studiebelasting. De overige studie-uren besteed je aan de eigen dagelijkse praktijk en aan verschillende vormen van zelfstudie.

Investering
Investering

De kosten per deelnemer bedragen € 3.595,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150,-.

Certificering
Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het diploma Specialist Jonge Kind.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Rekencoördinator & Rekenspecialist

Image about: incompany
Image about: maatwerk

Wil jij je sterk maken voor goed rekenonderwijs en heb je leidinggevende kwaliteiten? Dan is de post-hbo-opleiding Rekencoördinator iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer je hoe je onder jouw beleid de kwaliteit van het rekenonderwijs optimaal bewaakt en bevordert.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je geldt straks als de rekencoördinator van je basisschool, of op bovenschools niveau. Vakinhoudelijk weet je alles van rekenen en wiskunde. Je begrijpt ook hoe je op verschillende niveaus leerlingen kunt ondersteunen. Die kennis kun je als geen ander overdragen op je collega’s, die je ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun rekenlessen. In samenspraak met de directie stel jij het beleid op voor het rekenonderwijs.

Je vergroot je eigen kennis van reken- en wiskundedidactiek tijdens de bijeenkomsten rekenspecialist. Tijdens het onderdeel veranderkunde krijg je tools in handen om in de rol van coördinator je collega’s te motiveren en te ondersteunen bij het werken aan beter reken- en wiskundeonderwijs. De combinatie van rekenspecialisme met inzicht in de dynamiek van de organisatie met het onderdeel veranderkunde zorgen dat je jouw rol van rekencoördinator goed in zal kunnen vullen.

Maatwerk en incompany (op eigen locatie) is mogelijk. We gaan graag in gesprek om de inhoud zoveel mogelijk af te stemmen op de vraagstukken en behoeften van deelnemers en scholen.

Doelen
Doelen

Je werkt actief aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op je eigen school. Je stelt in samenspraak met de directie een beleidsplan op gericht op kwaliteitsverbetering en geeft samen met collega’s uitvoering aan dit plan.

Doelgroep
Doelgroep

Leerkrachten die werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en zich willen ontwikkelen tot vakinhoudelijk coördinator.

Omvang
Omvang

Deze module omvat 18 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder een bijeenkomst voor presenteren. De totale studiebelasting van deze module bedraagt 336 uur.

Investering
Investering

De kosten per deelnemer voor de totale opleiding rekencoördinator bedragen €2.985,-. De opleiding Rekencoördinator  omvat twee modules rekenspecialist en één module veranderkunde. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €250,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen

Afgeronde pabo-opleiding. Je ambitie is om in samenspraak met de directie de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs op jouw school te verbeteren.

Certificering
Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Rekencoördinator.

Periode
Periode

Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15.00-18.00.

Online voorlichting 29 mei 15 - 16 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur