Header image

Inductiefase

Hoe krijg je het voor elkaar om je (eerste) jaren als leraar tot een succes te  maken? Wat komt er allemaal kijken bij jouw dagelijks handelen? Hoe verdeel je de aandacht over de verschillende werkzaamheden? Als je nog niet zo lang werkt als leraar, loop je ongetwijfeld nog tegen dit soort cruciale vragen aan. In de inductiefase zijn verschillende workshops te volgen waarin ze worden behandeld.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je krijgt praktische voorbeelden en leert strategieën die je direct kunt gebruiken in je eigen dagelijkse praktijk. Daarbij is ook aandacht voor je werkstijl en over de manier waarop deze bijdraagt aan je eigen ontwikkeling. Experts vanuit Hogeschool IPABO en het werkveld verzorgen de bijeenkomsten.

Iedere workshop bestaat uit twee of drie bijeenkomsten. Na het traject Inductiefase heb je:

 

 • Een goed beeld wat er komt kijken bij jouw dagelijks handelen als leraar
 • Kennis gemaakt met praktische strategieën die je meteen kunt toepassen in je eigen klas
 • Gereflecteerd op je eigen mogelijkheden: kansen zien en ervaren die leiden tot (positieve) veranderingen in jouw dagelijks handelen als professional

Overzicht workshops

Hoe is jouw interactie met leerlingen?

Interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap. Dit onderdeel richt zich op het herkennen en aanpassen van sensitief gedrag waarmee je sturing kunt geven aan jouw manier van communiceren. Je doet kennis op van verschillende interactievaardigheden en de toepassing ervan in je eigen praktijk. Je leert eigen pedagogische sensitiviteit analyseren in de begeleiding van kinderen en in de communicatie met collega’s. Aan de hand van beeldmateriaal en eigen inbreng oefen je in het observeren van kindsignalen en het herkennen en verbeteren van jouw interactievaardigheden en daarmee jouw persoonlijk leiderschap.

 • Data: in overleg
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: In overleg
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Klassenmanagement & groepsvorming

Je kijkt met een kritische blik naar de groep (klas) en je eigen handelen. Je buigt je over de vraag hoe je omgaat met verschillende soorten leerlingen. Je leert hoe  je leerlingen effectief kunt laten leren. Je wisselt met medecursisten ervaringen uit en oefent met klassenmanagement en orde in verschillende lessituaties. Je leert hoe je ervoor kunt zorgen dat de kinderen actief meedoen. Hoe je voor samenwerking binnen jouw groep zorgt. En hoe je de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen kunt aanwakkeren.

 • Data:
 • Tijd: van 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Martijn van Baarsen & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Omgaan met opvallend gedrag in de groep

Wat doe je als er in jouw groep zich complexe situaties of ordeverstoringen voordoen? In deze workshop bestudeer je welke soorten gedrag je vaak tegenkomt en hoe ga je daar mee omgaat. Je formuleert wat opvallend gedrag is. Hoe dit gedrag wordt veroorzaakt en wat je er als leerkracht in kan betekenen. Ook leer je welke methodes er zijn om opvallend gedrag te observeren. Hoe je als leerkracht inspeelt op specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen. En hoe je voldoende vertrouwen krijgt in je eigen handelen. Via eigen casussen wordt hierop ingegaan. Je krijgt handelingsperspectieven aangereikt bij het omgaan met verschillen in gedrag.

 • Data: in overleg
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Martijn van Baarsen of Anne Arbouw & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Samenwerken met ouders

We oefenen met gesprekstechnieken. Daarbij komen vragen aan bod als: hoe stem je op een goede manier met ouders af? Hoe wissel je informatie uit? Je werkt met voorbeelden uit de praktijk en met rollenspel. Je leert soepel en effectief om te gaan met ouders, ook in complexe situaties.

 • Data: in overleg
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Jos Josso of Rob Moggré & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Wie ben ik, wat wil ik en waar sta ik nu?

Reflectie op eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling, intervisie en collegiale consultatie. We hanteren socratische intervisie (te relateren aan en te koppelen aan eigen intervisiemethodieken). Hoe zien we de effecten van intervisie terug in ons handelingsrepertoire in de omgang met leerlingen, collega’s, ouders?

 • Data: woensdag 8 maart, woensdag 29 maart, woensdag 19 april 2023
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Bas van der Weijden & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Hoe je jonge kinderen uitdaagt

Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen spelend en onderzoekend bezig zijn binnen een variatie aan uitdagende activiteiten? Je verkrijgt (basis)kennis over de onderzoekende geest van kinderen en de manier waarop ze die optimaal kunnen stimuleren. Ook leer je hoe je goed aansluit op de belevingswereld van jonge kinderen en hoe je zorgt je voor uitdagende spelleersituaties.

 • Data: in overleg
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Claudia Verdu of Suzan van Ham & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Hoe vakdidactisch deskundig en onderzoekend ben jij?

Je krijgt bij dit onderdeel (dieper) inzicht in oplossingsmanieren en -strategieën van leerlingen en je kunt deze koppelen aan didactiek van verschillende vakken en aan je eigen vaardigheid bij die vakken. Hier zicht op krijgen is essentieel om leerlingen goed te kunnen begeleiden als leerkracht. Je verkent jouw (innovatieve) ideeën over onderwijs en leert leerlingen een onderzoekende houding aan te nemen. Je maakt daarbij gebruik van diverse digitale middelen. Aan de hand van een aantal voorbeelden van leerlingen analyseren we oplossingsmanieren en koppelen deze aan de didactiek.

 • Data: in overleg
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Femke Keers of José Smeets & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Teamleren staat in deze workshop centraal. We laten zien hoe je onderdeel bent van een (speciaal) basisschoolteam. En waarom leraren beter in een team werken (alleen ga je sneller, samen kom je verder). Bij dit onderdeel besteden we aandacht aan teamrollen en aan de vraag op welke wijze we teamleren gerichter kunnen inzetten om het primair proces te verbeteren. Het is meer dan ooit nodig om samen te werken met anderen en om voortdurend met en van elkaar te leren. In hoeverre draagt leren van elkaar (en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten) bij aan successen van leraren? En dus aan het verbeteren van het primair proces en de effecten van ons onderwijs?

 • Data: in overleg
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Stan Put  & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20

Veerkracht voor leraren

Het is belangrijk om wendbaar te zijn en op professioneel vlak toewijding en groei te laten zien onder uitdagende omstandigheden. Beginnende leraren in het (speciaal) basisonderwijs krijgen met verschillende uitdagingen te maken: hun werkzaamheden zijn emotioneel complex vanwege de vele relaties met zowel leerlingen als collega’s en ouders. Beginnende leraren moeten naast de studie al een professionele identiteit als leraar ontwikkelen. Ze moeten simultaan leren van het theoretisch onderwijs op school en de praktijkervaringen die ze opdoen voor de klas. Samen zoeken we naar een goede balans tussen werk en privé. Je oefent met prioriteiten stellen en leert hoe je je grenzen stelt. Het verhogen van de veerkracht van beginnende leraren kan helpen in het terugdringen van de uitstroom van beginnende leerkrachten. (Aandacht prioriteren, bijvoorbeeld met gebruik Eisenhouwermatrix)

 • Data:
 • Tijd: 15.00-18.00
 • Locatie: nader te bepalen
 • Trainer: Stan Put & expertise vanuit stichtingen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 20
doelgroep
doelgroep

Startende leraren in het (speciaal) basisonderwijs (minder dan 5 jaar voor de groep) en/of leraren die wisselen van bouw.

omvang
omvang

Elke workshop bestaat 2 of 3 bijeenkomsten.

investering
investering
 • Een workshop bestaande uit 3 bijeenkomsten kost € 495
 • Een workshop bestaande uit 2 bijeenkomsten kost € 345

Vraag een adviesgesprek aan

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Workshops spelend leren

De workshops Spelend leren in ons Speleon zijn er om pedagogisch medewerkers en leraren te leren om uitdagende spelleersituaties te organiseren, die goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Spel bevordert het spontaan leren bij kinderen. Het stimuleert ze om zelf op verkenningstocht te gaan en prikkelt hun nieuwsgierigheid en creativiteit. In Speleon kunnen jonge kinderen spelend en onderzoekend bezig zijn binnen een variatie aan uitdagende activiteiten. Leraren en begeleiders verwerven hier de basiskennis over de onderzoekende geest van kinderen en de manier waarop ze die optimaal kunnen stimuleren. Ze leren om uitdagende spelleersituaties te organiseren die goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.

Op afspraak

Het is mogelijk om je als groep aan te melden voor de workshops in Speleon. Dagdeel en aanvangstijdstip worden dan in overleg bepaald.

Locatie

Het Speleon op Hogeschool IPABO, locatie Amsterdam.

Workshops

Workshop 1: Een rijke speelleeromgeving

Deze workshop is een eerste uitgebreide kennismaking met Speleon en haar pedagogische benadering. Je ervaart het belang van een goed ingerichte en uitgeruste speelleeromgeving. Je krijgt informatie over het belang van spel voor de ontwikkeling van het kind in het algemeen. Na afloop ben je in staat een verbeterplan voor je eigen ruimte op te stellen.

Workshop 2: Spelbegeleiding

In deze workshop doe je kennis en ervaring op met enkele spelbegeleidingstechnieken. Je leert basistechnieken voor spelbegeleiding en spelregels voor rollenspel. En je leert de valkuilen kennen bij het verwoorden, stimuleren en structureren van spel.

Workshop 3: Opbrengstgericht spelen

De kennis en ervaring over speltechnieken uit de vorige workshop worden nu ingezet om ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Je leert hoe jouw spelaanbod kan aansluiten bij de verschillende ontwikkelniveaus van de kinderen in de groep.

Workshop 4: Speelwerktijd

Alle elementen uit de voorgaande workshops worden geïntegreerd in deze workshop. Je leert hoe jouw groepsmanagement eruit hoort te zien; hoe je speelwerktijd kunt plannen met behulp van de geleerde inhoud; en hoe je de cyclus ‘vooruitkijken, speelwerk & terugkijken’ kunt toepassen in een situatie waarin kinderen zelf hun spelactiviteiten kunnen plannen.

doelgroep
doelgroep

Leraren, leidsters, studenten, opleiders en onderzoekers die werken met het jonge kind. In deze omgeving kun je samen onderzoeken welke mogelijkheden spel biedt voor de ontwikkeling voor het jonge kind.

investering
investering

De kosten voor een workshop bedragen €995. Bij het afnemen van 4 workshop kunnen we een korting aanbieden. Voor 4 workshop zijn de kosten €3.595.

periode
periode

Startdatum in overleg.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Schoolopleider en werkveldassessor

Image about: incompany
Image about: maatwerk

Ben jij straks de onmisbare schakel tussen bestuur, leraar en student? Als leraar in het basisonderwijs kun je bij Hogeschool IPABO worden opgeleid tot schoolopleider en werkveldassessor. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de werkplekbegeleider en je begeleidt soms ook docenten binnen de school.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Tijdens de training leer je mensen beoordelen die een assessment doen. Daarnaast coördineer je afspraken tussen schoolbesturen en de lerarenopleiding over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij het opleiden in de school.

 

 

doelen
doelen

De schoolopleider en werkveldassessor heeft niet alleen een verbindende rol. Opleiden, begeleiden en beoordelen in de basisscholen behoren ook tot de taken. De schoolopleider en werkveldassessor draagt ervaringen binnen de besturen en opleiding over. En hij of zij beoordeelt of een student of leraar voldoet aan de gestelde eisen van een assessment en stelt vast op welk niveau de competenties zijn behaald.

omvang
omvang

Er zijn 8 bijeenkomsten van 3 uur en een studiebelasting van 224 uur.

investering
investering

De kosten per deelnemer bedragen €1.495. Voor scholen/besturen waarmee Hogeschool IPABO een samenwerkingsovereenkomst heeft wordt de deelname via het bestuur geregeld.

certificering
certificering

Aan het eind van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat en wordt hij of zij opgenomen in het register van Hogeschool IPABO.

Aviesgesprek nodig?

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Mentor en werkplekbegeleider

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: maatwerk

Word mentor en leer cursisten in de praktijk te begeleiden en te beoordelen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Als aanstaande mentor werk je tijdens deze cursus met de praktijk van je eigen school. Je leert cursisten in de praktijk te begeleiden en te beoordelen. Tijdens de opleiding ben je zelf de mentor van een student van Hogeschool IPABO.

doelen
doelen

Je leert verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatie. Je ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden ze daadwerkelijk effectief zijn. Je maakt kennis met het onderwijsprogramma van Hogeschool IPABO. Je ontwikkelt je als werkplekbegeleider op de volgende terreinen:

 • Coaching en communicatievaardigheden
 • Begeleiden en coachen van leraren en studenten
 • Structuur van de opleiding van Hogeschool IPABO
 • Formuleren van leervragen
 • Begeleiden en evalueren van lessen van studenten

Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering, facilitering, procedures en de bijbehorende afstemming op de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor.

Doel verdiepingsprogramma

Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. Je maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij dit praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij:

 • De formulering van een onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen en het opzetten van een vooronderzoek.
 • De beoordeling op de werkplek en de opleiding
doelgroep
doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, mentoren of directeuren die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en begeleiden van leerkrachten.

omvang
omvang

Het basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 uur op Hogeschool IPABO in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 30 uur.

Het verdiepingsprogramma bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 uur op Hogeschool IPABO in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 12 uur.

investering
investering

De kosten per deelnemer bedragen voor het basisprogramma €995 en voor het verdiepingsprogramma €495. Voor mentoren van scholen of besturen waarmee Hogeschool IPABO een samenwerkingsovereenkomst heeft, is deze opleiding gratis.

periode
periode

Startdatum bij incompany in overleg met school en bestuur.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Verdiepende onderwijsmodules

Image about: modulair

Wil je nog professioneler worden en je bijvoorbeeld verdiepen in hoogbegaafdheid, taaldidactiek of oudercommunicatie? Of wil je kinder-EHBO kunnen toepassen of specialist worden op het gebied van cyberpesten? Kies dan voor een van onze vele verdiepende onderwijsmodules.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Met de kortlopende, verdiepende onderwijsmodules van Hogeschool IPABO kun je je als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bij uitstek verder professionaliseren en specialiseren. Een aantal modules is ook interessant voor leraren die zich verder willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Enthousiaste docenten brengen jou een stap verder in je ontwikkeling. Je kunt de modules individueel volgen, maar maatwerk en in company samen met je collega’s behoren ook tot de mogelijkheden.

Meer modules, meer vrijstelling

Voor elke module die je succesvol afrondt, ontvang je een certificaat. Als je vier modules volgt, krijg je een korting. Hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je ontvangt en hoe meer vrijstellingen je daarmee opbouwt.

Als je onze Bachelor- of Associate degree-opleiding gaat volgen, ben je vrijgesteld van deze studieonderdelen. Die voorsprong heb jij al op zak.

De modules

doelen
doelen
 • Voor elke module die je succesvol afrondt, ontvang je een certificaat
 • Als je 4 modules volgt, krijg je een mooie korting van € 150
 • Hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je ontvangt en hoe meer vrijstellingen je daarmee opbouwt
 • Als je begint met onze Bachelor- of Associate degree-opleiding, ben je vrijgesteld van deze studieonderdelen
doelgroep
doelgroep

Per module zijn er drie bijeenkomsten van 3 uur.

omvang
omvang

Elke module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Totaal zijn er 84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Voor de afronding van elke module kun je telkens kiezen voor deelname aan de bijbehorende toetsing of voor een bewijs van deelname. In dat laatste geval neem je geen deel aan de toetsing.

Vraag een adviesgesprek aan

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Workshops onderzoekend leren

De verwondering van kinderen vormt een mooi vertrekpunt voor hun eerste kennismaking met wetenschap en technologie. Via onderzoek en ontwerpend leren kunnen ze op ontdekkingsreis gaan. Natuurlijk is een goede leraar die ze daarbij begeleidt essentieel. In de Workshops onderzoekend leren leer je hoe jij de wetenschappers in de dop tot bloei brengt in ons Exploreon en in de klas.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je gaat onderzoekende en ontwerpende activiteiten voor kinderen ontwerpen en uitvoeren. Je leert hoe je leerlingen het beste begeleidt. En je maakt kennis met klassieke en nieuwe digitale middelen die je kunt inzetten.

Op afspraak

Het is ook mogelijk om je als groep aan te melden voor de Workshops Exploreon. Het dagdeel en aanvangstijdstip wordt dan in overleg bepaald. De maximale grootte van een groep is 15 deelnemers.

Locatie

Hogeschool IPABO, locatie Alkmaar.

Workshops

Workshop 1: Onderzoekend leren in een rijke leeromgeving

In deze workshop draait het om onderzoekend leren. Je leert om een onderzoekende lesactiviteit vorm te geven en gebruik te maken van uitdagende materialen.

Workshop 2: Ontwerpend leren in een rijke leeromgeving

In deze workshop maak je kennis met ontwerpend leren. Je leert hoe je met kinderen een ontwerpende activiteit kunt uitvoeren en welke materialen je hierbij kunt inzetten.

Workshop 3: Leeromgeving

In deze workshop gaan we specifiek in op uitdagende materialen die je kunt inzetten bij onderzoekend en ontwerpend leren. Je doet ervaring op in verschillende hoeken. Naast meer klassieke materialen komen ook moderne ICT-middelen aan bod, zoals bijvoorbeeld een digitale microscoop, een weerstation, een 3D-printer, Makey Makey, Beebot, Ozobot en Little bits.

Workshop 4: Begeleiding bij onderzoekend en ontwerpend leren

In deze workshop gaan we specifiek in op de begeleiding van leerlingen bij W&T-activiteiten. Hoe kan je als leraar de begeleiding vorm geven zodat de leerlingen echt tot begrip komen? Welke interactievaardigheden kan je inzetten? Welke denk- en redeneervragen laat je aan bod komen?

Workshop 5: Taalgericht W&T-onderwijs

In deze workshop gaan we aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van taalgericht W&T-onderwijs. Je ontwerpt activiteiten waar zowel taaldoelen als W&T-doelen aan gekoppeld kunnen worden. Deze workshop kan uitgebreid worden tot een cursus van vier bijeenkomsten.

Workshop 6: W&T en het jonge kind

In deze workshop gaat het om het ontwerp en de uitvoering van W&T-activiteiten specifiek voor het jonge kind. Spelend leren, verwonderen en ontdekken staan centraal. Deze workshop kan uitgebreid worden tot drie bijeenkomsten.

doelen
doelen
 • Je krijgt handvatten aangereikt om W&T te organiseren en te begeleiden
 • Kennisdeling met de groep
 • Samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van W&T in de klas
doelgroep
doelgroep

Leraren, studenten, opleiders en onderzoekers die zich willen verdiepen in W&T en onderzoekend leren.

investering
investering

De kosten voor een workshop bedragen €995.

periode
periode

Startdatum in overleg.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur