Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Managementopleidingen

Over iPabo en Avans+
De managementopleidingen worden verzorgd door iPabo en Avans+, twee gerenommeerde hogescholen met een goede regionale spreiding. Zo zijn we in staat om de kwaliteitseisen aan het beroep toe te spitsen op de regionale context en uw specifieke werksituatie. Dit combineren we uiteraard met actuele kennis, nieuwe inzichten en beloftevolle innovaties op het gebied van leiderschap en management. Wij willen met onze opleidingen een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit.

Onderwijskundig leiderschap
Onder onderwijskundig leiderschap verstaan we al het leiderschap in en rond de school dat gericht is op het leren in de school en het verbeteren van de opbrengsten van het leren. Onderwijskundig leiderschap is het leidinggeven aan leerkrachten, zodat zij zo goed mogelijk onderwijs geven aan hun leerlingen met als resultaat dat de leerlingen goede resultaten halen.

Beroepsstandaard schoolleider PO
Het is van belang dat schoolleiders zich voortdurend professioneel ontwikkelen. De beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs bestaat uit een competentieprofiel en bekwaamheidseisen, maar ook uit eisen voor verdere professionalisering. De beroepsstandaard is gebaseerd op vijf kenmerken van effectief leiderschap die vertaald zijn naar vijf basiscompetenties. Die basiscompetenties zijn:

  • Visie- gestuurd werken;
  • In relatie staat tot de omgeving;
  • Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit onderwijskundige gerichtheid;
  • Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus;
  • Hoger orde denken.

 

Voor wie zijn onze opleidingen bedoeld?
De opleidingen zijn bedoeld voor leerkrachten, schoolleiders, bovenschoolsedirecteuren en bestuurders. We bieden opleidingen aan voor leidinggevenden die direct te maken hebben met het onderwijsproces èn voor bovenschoolse directeuren en leidinggevenden in een bestuurlijke context. Maar ook voor leerkrachten die een coördinerende rol hebben en zich verder willen bekwamen in een aantal leiderschapsaspecten, of voor leerkrachten die zich willen oriënteren op de mogelijkheid om door te groeien tot schoolleider.

Kenmerken van onze opleidingen

  • Het doel van onze opleidingen is om uw professioneel en persoonlijk functioneren naar een hoger niveau te tillen;
  • U wordt aangesproken als professional, die bewust kiest voor een schoolleidersopleiding als stap in uw verdere ontwikkeling;
  • U neemt uw praktijk mee naar de opleiding. Wij nemen uw praktijkervaring als uitgangspunt en koppelen deze aan actuele theoretische inzichten;
  • U draagt de verantwoordelijkheid voor uw eigen leerproces: iPabo en Avans+ faciliteren uw leerproces, onder andere door het aanbieden van actuele theorie, afwisselende werkvormen, persoonlijke begeleiding;
  • U leert van en met andere schoolleiders die dezelfde instelling en ambitie hebben als u, waardoor er een optimaal leerklimaat ontstaat en u over de grenzen van uw eigen school kunt kijken.

 

Intake en assessment
Een juiste start van de opleiding vinden wij erg belangrijk. Vandaar dat wij aan het begin van een opleidingstraject een ontwikkelingsgericht assessment afnemen, zodat u al direct een persoonlijk ontwikkelplan kunt vaststellen waarmee u zo efficiënt mogelijk uw einddoel kunt bereiken.

Registratie en herregistratie in het Schoolleidersregister PO
Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat vindt ook de overheid. Professionalisering van deze beroepsgroep is daarom een van de speerpunten van het Ministerie van OCW. Een instrument dat wordt ingezet om dit te realiseren is het verplichte beroepsregister voor schoolleiders. Vanaf 1 januari 2018 dienen schoolleiders primair onderwijs zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. De opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam voldoen aan de eis om u als adjunct-directeur (RADO) of als registerdirecteur (RDO) in het Schoolleidersregister te registreren. Een eis voor registratie is wel dat u, naast de juiste opleiding, ook werkzaam bent in de functie waarvoor u zich wilt registreren. Bent u eenmaal geregistreerd als schoolleider dan dient u zich elke vier jaar opnieuw te registreren. Dit kan op twee manieren: via een masteropleiding of via professionalisering op minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema’s die door het Schoolleidersregister zijn vastgesteld.

Herregistratie in het Schoolleidersregister PO
Bent u eenmaal geregistreerd als schoolleider dan dient u zich elke vier jaar opnieuw te registreren. Dit kan op twee manieren: via een masteropleiding of via professionalisering op minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema’s die hiervoor door het Schoolleidersregister zijn vastgesteld

Stimulering overheid
Het stimuleringsbeleid van professionalisering van schoolleiders wordt ook kracht bijgezet door ‘de regeling prestatiebox’, waarin de overheid voor scholing € 3.000,- per jaar beschikbaar stelt per schoolleider. Daarnaast is er een nieuwe regeling voor masteropleidingen voor zittende en aspirant schoolleiders.

Open inschrijving en maatwerk
Al onze opleidingen kunnen op de locaties Amsterdam en Alkmaar worden gevolgd via open inschrijving. Indien gewenst verzorgen wij daarnaast ook incompany trajecten voor grotere besturen of samenwerkende schoolorganisaties.
Hierbij kunnen we maatwerk realiseren waarbij we rekening  houden met specifieke onderwerpen die actueel zijn voor de opdrachtgever(s). We sluiten hierbij nadrukkelijk aan bij de praktijksituatie. Op de volgende pagina’s beschrijven we eerst de opleiding oriëntatie en leiderschap en vervolgens de opleidingen voor de (basis) registratie en vervolgens de mogelijkheden die wij u bieden voor de herregistratie in het Schoolleidersregister.

schoolleidersregister

Terug