Education Contributing to Social Justice.

Leijgraaf, M. (in print). Education Contributing to Social Justice. In ATEE 2014 Winter Conference Proceedings, Social Justice and Diversity in Teacher Education. Brussels: ATEE.

In dit theoretisch artikel wordt op een kritische wijze de dominantie van het neoliberalisme doordacht, en de gevolgen daarvan voor het onderwijs: verslechterende arbeidsomstandigheden voor leraren en de verdringing van de (normatieve) vraag naar waar het in het onderwijs om zou moeten gaan. Teneinde de discussie aan te wakkeren, worden normatieve vragen als waar het in het onderwijs om zou moeten gaan verkend in het licht van het concept van Social Justice.