Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Studiekosten

 

Collegegeld – Tarieven voor het studiejaar 2020-2021

Wettelijk tarief  
Voltijdopleiding / voltijd Ad PEP € 2.145,-
   
Deeltijdopleiding:  
reguliere deeltijd studenten: € 1.950, -
verkorte deeltijdopleiding: € 1.950, -
   
Ad PEP deeltijd: € 1.950, -

 

Administratiekosten voor inning van het collegegeld in termijnen bedraagt €25,-


Het ministerie van Onderwijs bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Als je aan de eisen voldoet die OC&W stelt, betaal je het wettelijk collegegeld. Hogeschool iPabo int dit bedrag. Het collegegeld kan in één of acht termijnen worden voldaan.

Instellingstarief:
Studenten die al een bachelor- of masteropleiding in het onderwijs of de zorg hebben behaald betalen het instellingscollegegeld.
Voor het cursusjaar 2019-2020 is dit vastgesteld op: € 7.750,-
Ook voor studiejaar 2020-2021 is dit vastgesteld op: € 7.750,-

Studenten die al een bachelor- of masteropleiding hebben behaald, die niet onder het domein zorg of onderwijs valt, betalen het wettelijk vastgestelde collegegeld.

collegegeldverlaging

Wetsvoorstel halvering collegegeld.
Het kabinet is voornemens om vanaf het studiejaar 2018/2019 een halvering van het collegegeld door te voeren voor de eerste twee studiejaren van de pabo. Voor de voorwaarden en actuele ontwikkelingen kun je kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

Kosten voor studieboeken
De kosten voor studieboeken en readers ligt in het 1e jaar altijd hoger dan in de daarop volgende jaren. Voor het 1e studiejaar worden de kosten als volgt geraamd:

Voltijdopleiding: € 800,-
Deeltijdopleiding: € 800,-
Verkorte opleiding: € 350,-
Universitaire pabo: € 500,-
Ad PEP: € 600,-


Voor de universitaire pabo geldt dat je voor beide studies boeken zult moeten aanschaffen. Bovenstaand bedrag betreft de boeken voor de pabo-opleiding.

Studentenbijdrage - Hogeschool iPabo vraagt van haar studenten geen eigen bijdrage.
Studiefinanciering - Voor informatie over studiefinanciering kun je terecht bij DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs, www.duo.nl

Toelichting collegegeld

Voorwaarden Europees Incasso


Terug