Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Studieprogramma

De opleiding tot leraar primair onderwijs bestaat uit twee delen: een majorfase en een minorfase.
In de major wordt een brede basis gelegd voor het beroep. Een leerkracht moet breed ontwikkeld zijn en dat betekent dat we een uitgebreid aantal vakken aanbieden. Tijdens de lessen vergroten we niet alleen jouw kennis, we leren je ook hoe je die kennis overbrengt aan leerlingen van een basisschool. In je stage kun je dit direct toepassen in de praktijk. De minorfase is een verdieping; je specialiseert je in het ‘jongere’ of ‘oudere’ kind en je gaat je verder profileren.

Propedeuse

Tijdens het 1e jaar (propedeusejaar) oriënteer je je in theorie en praktijk op je toekomstig beroep: leerkracht in het basisonderwijs. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in het onderwijs dat op een basisschool wordt gegeven en in het verdere verloop van je studie. Aan het eind van het 1e studiejaar krijg je, naar aanleiding van je studieresultaten, een (bindend) studieadvies. Als je je propedeuse geheel hebt afgerond, ontvang je een propedeuseverklaring.

Verdieping

Na het afronden van de majorfase, stroom je door naar de minorfase. Je hebt inmiddels een brede basis en daarop ga je nu verder bouwen. In deze fase maak je een keuze voor een specialisatie in leeftijd, jonge kind of oudere kind, en kies je voor een van de drie uitstroomprofielen:
  • Spelend leren
  • Onderzoekend leren
  • Diversiteit en kritisch burgerschap

Met de keuze voor je uitstroomprofiel kom je als specialist op de arbeidsmarkt terecht.
De basisschool heeft in deze fase een prominente rol. Uiteindelijk sta je geheel zelfstandig voor de klas en weet je ook een bijdrage te leveren aan het lerarenteam en aan de schoolontwikkeling.

Werkvormen

Gedurende je studie zul je op diverse manieren bezig zijn, van colleges, zelfstudie en groepsopdrachten tot de praktijk op de basisschool. Hiernaast zijn er regelmatig andere momenten waarop je met elkaar samenwerkt, soms ook buiten de school. Je kunt hierbij denken aan een themadag, excursie of het organiseren van een event. De cultuurweken zijn een begrip op Hogeschool iPabo!

Begeleiding

Je staat er niet alleen voor. Als hbo-student werk je zelfstandig aan je ontwikkeling, maar wij bieden je hierin volop ondersteuning. Op de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider voor je. Hij of zij volgt jouw voortgang op de voet en is je eerste aanspreekpunt in de opleiding. Daarnaast zijn er de vakdocenten die je ter zijde staan. Ook tijdens de stage kun je met vragen of problemen altijd bij je begeleiders terecht.


Terug