Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Toelatingsonderzoek 21+
(colloquium doctum)

 

Voor wie is het Toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) bestemd?
Het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) is bestemd voor aankomende studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Voorwaarde is wel dat je op 1 oktober van het jaar dat je wilt gaan studeren 21 jaar of ouder bent. Je kunt alleen aan een toelatingsonderzoek 21+ deelnemen als je je hebt aangemeld voor de reguliere voltijd- of deeltijdopleiding aan Hogeschool iPabo en je tevens hebt aangemeld voor het toelatingsonderzoek 21+ via Studielink.

 
Waaruit bestaat het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum)?
Het toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit de verplichte studiekeuzecheck met daarin opgenomen reken-wiskundetoets (Wiscat). Daarnaast dien je tijdens deze dag een motivatiebrief te schrijven (met pen en papier).
Ook gelden de aanvullende toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Zie hiervoor de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
 

Wat is het gevolg van een negatief advies n.a.v. het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum)?
Is jouw studieadvies negatief, dan zal Hogeschool iPabo besluiten jou niet toe te laten tot de opleiding. Dit advies is dan bindend.
 

Ik heb al een toelatingsonderzoek 21+ gedaan op een andere pabo. Is deze geldig op Hogeschool iPabo?
Elke hogeschool bepaalt zelf welke eisen zij stelt aan het toelatingsonderzoek 21+. Hogeschool iPabo accepteert daarom geen uitslagen van het toelatingsonderzoek 21+ van andere hogescholen. Je kunt alleen worden toegelaten met een toelatingsonderzoek 21+ die bij Hogeschool iPabo is behaald

 
Er zijn geen kosten verbonden aan het toelatingsonderzoek.
Hogeschool iPabo deelt jou in op een bepaalde dag.


Terug