Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Veelgestelde vragen

Aanmelding / Toelating

Ik heb al een wiscat gehaald op een andere pabo. Heb ik recht op vrijstellingen?

Als je de wiscat hebt behaald op een andere pabo stuur je een mail naar de studentenadministratie (studentenadministratie@ipabo.nl). In eerste instantie gaan we akkoord met een historisch overzicht van je behaalde resultaten. Maar de studentenadministratie wil in een later stadium een origineel zien (met handtekening en stempel van je vorige opleiding).


Ik wil instromen in het 2e, 3e of 4e jaar. Kan dat?

In veel gevallen is het mogelijk om in te stromen in het 2e, 3e of 4e studiejaar. Bijvoorbeeld als je elders al één of meerdere jaren aan de pabo hebt gestudeerd of in het bezit bent van een propedeuseverklaring. Neem contact op met de studentenadministratie voor meer informatie (studentenadministratie@ipabo.nl). Je hoeft dan geen studiekeuzecheck te doen; er zal een studiecontract voor je worden opgesteld.


Tot wanneer kan ik mij aanmelden via Studielink?

Voor aanvang van de studie in september is de uiterste inschrijfdatum 1 augustus. Wanneer je je aanmeldt voor 1 mei, dan heb je automatisch toelatingsrecht.

 


Zijn er aanvullende toelatingseisen voor de pabo?

Heb je een havo-diploma en heb je in één of meer van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geen eindexamen gedaan, dan moet je voor dat vak of die vakken een toelatingstoets maken. Voor natuur & techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of ‘Natuur, Leven en Technologie’.

Heb je een diploma mbo-4 dan dien je voor alle drie de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek een toelatingstoets te maken.

Voor meer informatie over deze toetsen, de voorbereiding, de planning en de herkansingen, kun je terecht op de website: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.


het eerste jaar

Moet je zelf voor een stageplaats zorgen?

Het beleid van de hogeschool iPabo is dat alle studenten van het eerste studiejaar onafhankelijk van het type opleiding, worden geplaatst door het stagebureau op een reguliere basisschool in de regio Noord-Holland. Het is dus niet toegestaan zelf een stageplaats te regelen.


Studiekeuzecheck

Hoe kan ik mij voorbereiden op de studiekeuzecheck?
  • De studiekeuzecheck bestaat uit drie onderdelen, te weten een toets rekenen (wiscat), het onderdeel 'oriëntatie op het beroep' en de kennismaking met medestudenten. Verder vul je vooraf een online vragenlijst in en voer je een praktijkopdracht uit op een basisschool, waarvan je een verslag meeneemt naar de iPabo.
  • Voorbereiden op de wiscat: We vragen je om je zelfstandig voor te bereiden op een landelijke rekentoets. Om je voor te bereiden op deze toetsen raden we je aan je via de mail te abonneren (gratis) op www.beterrekenen.nl. Verder kun je op de website van het Cito onder Hoger onderwijs, toetsen voor de pabo, informatie vinden over de wiscat.
  • Voorbereiden op onderdeel ‘oriëntatie op het beroep’: Je ontvangt bij de uitnodiging een opdracht om voor jezelf na te gaan waarom je voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs kiest. Waarschijnlijk kun je op dit soort vragen wel enigszins een antwoord geven, maar eigenlijk heb je meer kennis nodig van het basisonderwijs om echt in te gaan op deze vragen. Daarom ontvang je ter voorbereiding een opdracht om informatie te gaan verzamelen over het werken op de basisschool en de rol van de leraar.
  • Online vragenlijst: voorafgaand aan de studiekeuzecheck vragen we je een online vragenlijst in te vullen. Hierin stellen we je allerlei vragen die gerelateerd zijn aan je studie- en beroepskeuze.

Je wordt uitgenodigd voor de studiekeuzecheck, nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink.

Ja, de studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van de inschrijvingsprocedure.


Mag ik zelf een datum uitzoeken?

Nee, je mag niet zelf een datum uitkiezen. Je wordt uitgenodigd voor een specifieke datum. Dit staat duidelijk vermeld in de uitnodiging die je ontvangt nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding.


Wanneer krijg ik de uitslag van mijn studiekeuzecheck?

Ongeveer een week na de studiekeuzecheck krijg je een gericht studieadvies per mail toegestuurd, zodat je weet waar je kwaliteiten liggen en waar je nog aan moet werken om je eerste studiejaar aan Hogeschool iPabo zo succesvol mogelijk te kunnen doorlopen.


Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

Voor de data van de studiekeuzecheck van de reguliere opleiding, klik hier

 


Wanneer word ik uitgenodigd voor de studiekeuzecheck?

Je wordt uitgenodigd voor de studiekeuzecheck, nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink.


Wat gebeurt er als ik verhinderd ben op de studiekeuzecheck?

Eenmaal ingedeeld, betekent dat er veel georganiseerd moet gaan worden (toetsen, docenten, lunch) en daar zijn (aanzienlijke) kosten aan verbonden. Wij zouden je daarom dringend willen adviseren om je aan de indeling te houden. Een afmelding op korte termijn is niet wenselijk. Kom je zonder afmelding niet opdagen dan krijg je een negatief studieadvies. Afhankelijk van de inschrijfdatum aan Hogeschool iPabo is dit advies wel of niet bindend.


Wat is het gevolg van een negatief advies n.a.v. de studiekeuzecheck?

Na afloop van de studiekeuzecheck krijg je een studieadvies. Bij een positief advies is de verwachting dat je, bij voldoende inzet, je studie met succes zult doorlopen. Bij een negatief advies is de kans hierop klein. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf grotendeels je studiesucces.

Inschrijven vóór 1 mei
Wanneer je je aanmeldt voor 1 mei, dan heb je toelatingsrecht tot de reguliere vierjarige voltijd- en deeltijdopleiding. Dit betekent dat je ook bij een negatieve uitkomst van de studiekeuzecheck kunt beslissen om aan de studie te beginnen.

Inschrijven na 1 mei
Heb je je aangemeld na 1 mei en is jouw studieadvies negatief, dan mag Hogeschool iPabo besluiten jou niet toe te laten tot de opleiding. Dit advies is dan bindend.


Wat neem ik mee naar de studiekeuzecheck?

Zorg ervoor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument).


Zijn er kosten verbonden aan de studiekeuzecheck?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de studiekeuzecheck.


Toelatingsonderzoek (21+)

Ik heb al een toelatingsonderzoek 21+ gedaan op een andere pabo. Is deze geldig op Hogeschool iPabo?

Elke hogeschool bepaalt zelf welke eisen zij stelt aan het toelatingsonderzoek 21+. Hogeschool iPabo accepteert daarom geen uitslagen van het toelatingsonderzoek 21+ van andere hogescholen. Je kunt alleen worden toegelaten met een toelatingsonderzoek 21+ die bij Hogeschool iPabo is behaald.


Is het ook mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen?

Een toelatingsonderzoek is alleen mogelijk wanneer je aan de reguliere voltijd- of deeltijdopleiding wilt beginnen en niet beschikt over de benodigde vooropleiding.


Voor wie is het Toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) bestemd?

Het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) is bestemd voor aankomende studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Voorwaarde is wel dat je op 1 oktober van het jaar dat je wilt gaan studeren 21 jaar of ouder bent. Je kunt alleen aan een toelatingsonderzoek 21+ deelnemen als je je hebt aangemeld voor de reguliere voltijd- of deeltijdopleiding aan Hogeschool iPabo en je tevens hebt aangemeld voor het toelatingsonderzoek 21+ via Studielink.


Waaruit bestaat het toelatingsonderzoek?

Het toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit de verplichte studiekeuzecheck met daarin opgenomen de op alle pabo's verplichte wiscattoets (toets rekenvaardigheid). Daarnaast dien je tijdens deze dag een motivatiebrief te schrijven. Daarnaast gelden ook de aanvullende toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Zie hiervoor de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.


Wanneer en waar is het toelatingsonderzoek gepland?

Data voor het toelatingsonderzoek 21+, zijn gekoppeld aan de studiekeuzecheck. Op de dag van jouw studiekeuzecheck doe je aanvullend de opdracht voor het toelatingsonderzoek. Hogeschool iPabo deelt jou in op een bepaalde dag. Houd in jouw agenda rekening met de data van de studiekeuzecheck.


Wat is het gevolg van een negatief advies n.a.v. het Toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum)?

Is jouw studieadvies negatief, dan zal Hogeschool iPabo besluiten jou niet toe te laten tot de opleiding. Dit advies is dan bindend.


Zijn er kosten verbonden aan het toelatingsonderzoek 21+?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het toelatingsonderzoek.


Universitaire pabo

Is het ook mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen?

Een toelatingsonderzoek is alleen mogelijk wanneer je aan de reguliere voltijd- of deeltijdopleiding wilt beginnen en niet beschikt over de benodigde vooropleiding. Dit geldt niet voor de universitaire pabo.


Kan de opleiding ook worden versneld?

De opleiding universitaire pabo kan niet worden versneld.


Met wat voor diploma's kun je worden toegelaten?

Om te starten aan de universitaire pabo moet je in het bezit zijn van een vwo-diploma.


Moet je zelf voor een stageplaats zorgen?

Het beleid van de hogeschool iPabo is dat alle studenten van het eerste studiejaar onafhankelijk van het type opleiding, worden geplaatst door het stagebureau op een reguliere basisschool in de regio Noord-Holland. Het is dus niet toegestaan zelf een stageplaats te regelen.


Voor wie is de opleiding universitaire pabo bestemd?

De universitaire pabo is bestemd voor studenten die meer willen dan een goede leraar of lerares basisonderwijs worden. Studenten met een onderzoekende houding, die een bijdrage willen leveren aan verbetering van het basisonderwijs door het doen van academisch onderzoek en toepassing hiervan in de praktijk.


Staat je vraag er niet bij?

Als aankomend student kun je met jouw vragen rondom aanmelding terecht bij ons Studentenloket, maandag t/m vrijdag, van 10.00 – 16.00 uur. Tel: 020 – 48 02 951.Terug