Kennis van het rekenen met breuken is nauwelijks van belang voor maatschappelijk functioneren. Dat ligt anders voor conceptuele kennis van dit domein. Dat is nodig om verder greep te krijgen op de wiskunde in het voortgezet onderwijs.

Een spel dat zich richt op het schattenderwijs positioneren van sommen met breuken, is een middel dat de spelers richt op het conceptueel doordenken van bewerkingen met breuken. Het blijkt ook een middel om met leraren, adviseurs en lerarenopleiders het gesprek aan te gaan over de didactiek van de breuken.

De visie of overtuiging van leraren op het reken-wiskundeonderwijs is mede bepalend voor de inrichting van het onderwijs. Dat geldt met name voor leraren in groep 1 en 2. In het hier beschreven onderzoek gingen we na wat de visie of overtuiging van leraren op het reken-wiskundeonderwijs is en hoe die bepalend is voor hoe de leraren hun onderwijspraktijk inrichten. We vonden dat leraren zich bij het inrichten van de praktijk door verschillende factoren laten leiden. Naast de eigen overtuiging spelen hier de visie en afspraken binnen de school een bepalende rol. Leraren leven naar deze visie en afspraken, maar zoeken ook naar manieren om die zo in te vullen dat dit aansluit bij de eigen overtuiging.

Een goede rekencoördinator is op de toekomst voorbereid.

Dit artikel biedt zicht op de post hbo-opleiding tot rekencoördinator. We beschrijven welke competenties je als rekencoördinator ontwikkelt en lichten een tipje van de sluier op ten aanzien van de onderwerpen die de revue passeren. Ook wordt ingegaan op de actualiseringsslag van de opleiding en wat de aanleiding daarvoor was.

Rekenen-wiskunde en kansengelijkheid.
Een taak van het onderwijs die recent nogal in de belangstelling staat, is bijdragen aan
kansengelijkheid. Wat kan dit betekenen voor het reken–wiskundeonderwijs?

40x Panama: verleden, heden en toekomst. Verslag veertigste Panama-conferentie.

Op 30 juni en 1 juli 2022 vond de veertigste Panama-conferentie plaats. Nadat de 39ste editie online plaatsvond, zijn de deelnemers verheugd om deze conferentie weer in de bossen van Zeist te mogen bezoeken om inspiratie en informatie op te halen voor het verder ontwikkelen van het reken-wiskundeonderwijs.

Denken in conceptuele doelen voor groep 1 en 2.
In het project ‘Rekenen op spel’ onderzochten we hoe professionals in de voorschool en in  groep 1 en 2 en de wiskundige ontwikkeling van kinderen kunnen ondersteunen en stimuleren binnen de context van het spontane spel van de kinderen.

Maatschappelijk functioneren vraagt om creatief wiskundig denken.

De auteurs tonen in verschillende voorbeelden hoe creatief denken nodig is om maatschappelijk te functioneren.

In deze studie is gekeken hoe individuele verschillen tussen basisschoolkinderen van invloed zijn op de manier waarop zij bij W&T-onderwijs leren. In het onderzoek is een mixed-method design gebruikt.

Het volledige artikel lees je hier: Frontiers | Struggling or Succeeding in Science and Technology Education: Elementary School Students’ Individual Differences During Inquiry- and Design-Based Learning (frontiersin.org)