Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde.

Keijzer, R. & De Goeij, E. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1), 49-58.

De kennisbasis rekenen-wiskunde voor de Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs maakt dat studenten meer wiskundige kennis moeten verwerven dan vroeger het geval was. Het ligt voor de hand deze wiskundige kennis zo in het programma op te nemen dat het leren van wiskunde niet gescheiden is van het leren verzorgen van reken-wiskundeonderwijs, omdat een dergelijke scheiding deze kennis onbruikbaar maakt in de beroepspraktijk. Dit artikel beschrijft op welke wijze het verwerven van wiskundige kennis verbonden kan worden met het verwerven van didactische kennis en vaardigheden. Dit artikel heeft de 2e prijs behaald voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, jaargang 2014.

Scenario's voor de implementatie van de… (TVL-2014-35-1-05)