Worstelen met rekenen-wiskunde in het vierde jaar van de lerarenopleiding basisonderwijs

Boersma, G. & Keijzer, R. (2017). Worstelen met rekenen-wiskunde in het vierde jaar van de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1), 17-28.

Het hier beschreven onderzoek beschrijft kenmerken van vierdejaarsstudenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs, die enkele keren gezakt zijn voor een verplichte wiskundetoets, die zij voor de eerste keer in het tweede studiejaar of het begin van het derde studiejaar kunnen maken. De kenmerken van deze studenten zijn geïnventariseerd via interviews en een vragenlijst. De vragenlijst is ook voorgelegd aan studenten die de toets in het tweede of derde studiejaar gehaald hebben, om te kunnen nagaan of de gevonden kenmerken typisch zijn voor de groep die de toets niet voldoende scoorde in het vierde studiejaar. De vragen in de vragenlijst gingen over redenen waarom de toets nog niet gehaald is en de houding ten opzichte van het vak rekenen-wiskunde. Verder is achtergrondinformatie over de studenten geïnventariseerd. Studenten die laag scoren op de verplichte toets in het tweede of derde jaar blijken ook laag te scoren bij een verplichte reken-wiskundetoets in het eerste jaar en op het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs. Zij wijten het zakken voor de toets in het algemeen niet aan de eigen rekenvaardigheid, maar vaak wel aan de toets en de kwaliteit van het opleidingsonderwijs.

Worstelen met rekenen-wiskunde in het… (TVL-2017-38-1-02)