Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Lectoraat Jonge Kind

Annerieke Boland - lectorale rede

Het lectoraat Jonge Kind staat onder leiding van lector dr. Annerieke Boland en kent een samenwerking met de Vrije Universiteit. De onderzoekslijn richt zich op de rol van spelen in de educatie en het onderwijs aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar. De centrale vraag is hoe de professional (pedagogisch medewerker, leerkracht) in met name de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kan stimuleren door en in spel.

Op veel scholen leeft de wens af te stappen van de ‘verschoolsing’ van het onderwijs aan jonge kinderen en het onderwijs beter af te stemmen op de specifieke behoeften van jonge kinderen, maar daarbij is veel handelingsverlegenheid. Het lectoraat Jonge kind heeft als doel om op basis van praktijkvragen bij te dragen aan de ontwikkeling van een spelgeoriënteerd curriculum door kennis te vergroten over lerend spelen. Hoe kunnen volwassenen rijk spel uitlokken en spel begeleiden op een manier die recht doet aan het jonge kind en die daadwerkelijk de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert? Hierbij staat de voortdurende interactie tussen de speelleeromgeving, het kind en de professional centraal.

Download hier het onderzoeksplan 2018-2022 van het lectoraat Jonge Kind.


Terug