IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Nieuws en verhalen

Filters

Categorie
Gefilterd op:
18 januari 2024

IPABO in NOS Journaal met aandacht voor lezen

Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Er is niet één duidelijke oorzaak. Hogeschool IPABO ziet dit anders. De reden voor de NOS om in gesprek te gaan met IPABO.

Lees meer over

Lees verder

cijfers en rekentekens
26 april 2023

Werken aan kwaliteit reken-wiskundeonderwijs

Het lectoraat rekenen-wiskunde is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe kerndoelen voor dit vak. Kerndoelen moeten verbonden zijn met andere domeinen.

Lees meer over

Lees verder

8 juli 2022

Lectorale Rede Monique Leijgraaf te downloaden en te bekijken

Op 21 juni 2022 is Monique Leijgraaf geïnstalleerd als lector Kansengelijkheid. Je kunt haar rede hier downloaden in het Nederlands of in het Engels. De installatie kan je hier terugkijken:

Lees meer over

Lees verder

26 februari 2021

Begrijpend lezen koppelen aan W&T-onderwijs

Dit project wordt gesubsidieerd door TechYourFuture en is een samenwerking tussen Hogeschool Saxion (penvoerder), Hogeschool IPABO, Eduseries en CED-groep. In de huidige studie wordt onderzocht hoe het onderwijs in W&T verweven kan worden met het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw van de basisschool; hoe lessen eruit kunnen zien en welke professionalisering leerkrachten nodig hebben. Op

Lees meer over

Lees verder

25 februari 2021

Wiskundige communicatie over Covid-19

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden geraakt door Covid-19. Ze worden weliswaar minder ziek van het coronavirus, maar hun leven is behoorlijk anders dan in de tijd voor corona. Ze mochten lange tijd niet naar school, ze krijgen les van hun ouders en een bezoekje aan opa en oma is ineens gevaarlijk. Deze situatie

Lees meer over

Lees verder

24 februari 2021

Paboroute jonge kind en oudere kind

Al langere tijd leeft in de praktijk de roep om verbetering van de opleidingen op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen (en in mindere mate klinkt die roep ook voor het oudere kind). Dat heeft enige jaren geleid tot leeftijdsspecialisaties in het derde en vierde jaar van de pabo. In het voorjaar van 2020

Lees meer over

Lees verder

22 februari 2021

Landelijk expertisecentrum jonge kind

Er is veel gaande op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen. Het lectoraat Jonge kind is volop betrokken bij het nieuwe Landelijk expertisecentrum Jonge kind, dat per 1 maart start. Dit expertisecentrum is gericht op versterking van onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 8 jaar) door sterkere verbindingen en uitwisseling tot stand te brengen

Lees meer over

Lees verder